Pin sạc máy ảnh - máy quay Pisen chính hãng bảo hành 12 tháng - Ai đã đăng?