Khủng hoảng tại Milan: Galliani muốn ra đi ngay lập tức - Ai đã đăng?