Tư vấn dưới 3 triệu mua máy chụp hình đẹp, màn hình to - Ai đã đăng?