Trụ bê tông đổ làm chìm ghe, hai mẹ con tử nạn - Ai đã đăng?