Thiếu máu nên ăn bí ngô, mía và nho. - Ai đã đăng?