Thành Madrid sở hữu 2 hàng công mạnh nhất châu Âu - Ai đã đăng?