Đùa chút thôi (Phát sóng trên VTV6) (Không thể nhịn được cười) - Ai đã đăng?