Chap3.. Tại làng trẻ em Dioxin Hòa Bình nhé ^^ - Ai đã đăng?