Audi A3 sedan 2.0 TSI có giá từ 29.900 USD - Ai đã đăng?