David Moyes đã “xới tung” MU như thế nào? - Ai đã đăng?