Aston Martin giới thiệu phiên bản đặc biệt của xe DB9 - Ai đã đăng?