Thấy nói diệt mối sinh học đảm bảo diệt mối tận gốc cách diệt mối này liệu diệt được mối triệt không - Ai đã đăng?