ASUS chuẩn bị công bố card âm thanh Essence STX cùng bộ nâng cấp STX II 7.1 - Ai đã đăng?