Bằng tốt nghiệp dỏm giá 12 triệu đồng - Ai đã đăng?