Thi thể chủ tiệm tạp hóa với nhiều vết cắt - Ai đã đăng?