Choáng với “công nghệ” trồng cần sa trong nhà vừa phát hiện tại Hải Phòng - Ai đã đăng?