Thông báo chương trình khuyến mại sữa Organic từ 5/3-31/5/2014 - Ai đã đăng?