Con gái "dê" hơn con trai ná....hehe ! - Ai đã đăng?