Vẫn còn vướng mắc với chứng minh thư 12 số - Ai đã đăng?