Không mời được rượu, nam công nhân bị đánh tử vong - Ai đã đăng?