Tìm thấy hơn 600 loài sinh vật mới trên đảo Madagascar. - Ai đã đăng?