Bốn công an dùng nhục hình làm chết người được đề nghị án... treo - Ai đã đăng?