Mang lư hương đến nhà Thượng tá công an đòi thi hành án - Ai đã đăng?