Hack Đánh Chiến Thắng Thập Nhị Tranh Tài VTC 2014 - Ai đã đăng?