Mở tủ trộm bọc vàng của mợ, lãnh án 8 năm tù - Ai đã đăng?