Bắt đối tượng có súng và “hàng” nóng - Ai đã đăng?