Chém chết bạn vì không trả tiền nhậu, lãnh án tử hình - Ai đã đăng?