Zenfone 5 có 2 phiên bản, giá dự kiến từ 4 đến 5 triệu đồng - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 1
Người dùng # bài viết
phonghan 1