Hoãn thu hồi nhà nghệ sĩ Chánh Tín thêm 5 tháng - Ai đã đăng?