FPT SHOP Tuyển dụng nhiều vị trí cho cửa hàng sắp khai trương ở TP.Quy Nhơn – Bình Định (Nhân viên - Ai đã đăng?