Du học Singapore tiết kiệm nhưng chất lượng thế nào mọi người? - Ai đã đăng?