Tổ chức khí tượng thế giới đánh giá cao VTV trong cảnh báo thiên tai - Ai đã đăng?