'Mưa' kỷ lục ở giải bơi lội thế giới - Ai đã đăng?