“Mỏ vàng” của BBC gặp rắc rối với “Người Voi” - Ai đã đăng?