"Đột nhập" Vietnam Motor Show 2012 trước giờ khai mạc - Ai đã đăng?