Chó sống sót với hơn 70 viên đạn trong người - Ai đã đăng?