Thu 6 Ngay 9-5-2014 Vo Lam Garena Open Dón Chào Các Võ Sĩ - Ai đã đăng?