Đâm xe Audi A4, Porsche Macan lật ngửa - Ai đã đăng?