Cho trẻ uống thuốc hạ sốt bao nhiêu là đủ? - Ai đã đăng?