Vo Lam [garena.com] Open 10h30 thu 7 ngay 10/5/2014 - Ai đã đăng?