Nhiều khả năng, sông Hồng tiếp tục lập kỷ lục cạn kiệt mới - Ai đã đăng?