VO LAM [TIEN HAI] Open Beta Hôm Nay Thứ 7 Ngày 17-5-2014 - Ai đã đăng?