60.000 người muốn phục vụ lễ nhậm chức của Obama - Ai đã đăng?