Cho bé cưng ăn theo phương pháp nào là đúng? - Ai đã đăng?