Chu Nhat Ngay 1-6-14 Vo Lam Lau Open Tang Ngua 100+Bi Kip+KimPhong+62V+xu - Ai đã đăng?