Một vụ “hôi của” quá vô cảm trên đường phố - Ai đã đăng?