Viber phiên bản mới đã hỗ trợ tiếng Việt cùng nhiều nâng cấp đáng giá - Ai đã đăng?