Megaphone cầm tay TOA ER-1215 tại 69B Hai Bà Trưng, Hà Nội - Ai đã đăng?