tim nhom parkour o thu duc or gần đó - Ai đã đăng?