[sự kiện] dự đoán world cup cùng zing me - Ai đã đăng?